Postavení ženy ve starověku

19. srpna 2008 v 13:31 | femin
Starověká společnost je již cele založena na patriarchálním modelu. Mluvím-li o starověké společnosti, mám tím na mysli společnosti starých Řeků a Římanů, kteří nejvíce ovlivnili vývoj Evropy a jejichž vztah k ženám se promítl do středověkých i pozdějších názorů evropské společnosti.
Nejprve se zastavme u postavení ženy ve starověkém Řecku, respektive v Athénách a ve Spartě.

Athénská společnost

V Athénách došlo podobně jako jinde ve světě k přerodu matriarchální společnosti v patriarchální, jakmile bylo dosaženo určitého stupně kulturního vývoje, tedy stupně popsaného v minulé kapitole. Tak došlo k utvoření práva otcovského a zániku práva mateřského. To mělo za následek vyžadování manželské věrnosti, neboť muž nechtěl uznat za svého dědice dítě, jež nebylo jeho. Toto omezení ženu víc a víc připoutávalo k domácnosti - dokonce jí byly v domě vykázány pouze určité místnosti, kde trávila život, aniž by přišla do styku s jinými muži. Pád gentového uspořádání vzal ženě svobodu i možnost veřejného vystupování. Opustila-li žena dům, musela být zahalena, aby na sebe neupoutala zraky jiných mužů. (Tento zvyk se v nezměněné podobě dodnes udržuje v islámských zemích a je s podivem, že se po staletích vůbec nezměnil). Žena se svým manželem sdílela lože, ale nikdy ne stůl, neboť v domácnosti byla pouze služkou a manžel byl jejím pánem. Tak ho také musela oslovovat a ctít. Dopustila-li se cizoložství, mohla být potrestána smrtí nebo prodána jako otrokyně.
Zcela jiná byla situace u mužů. Ti se ve svém sexuálním životě žádným způsobem neomezovali. Postupně tak vznikl hetérismus, jakýsi druhu volné lásky, jemuž se věnovaly ženy, které se nechtěly spokojit s otroctvím rodinného života. O tom píše řečník Démosthenés: "My bereme si ženu, abychom manželských dítek obdrželi a v domě věrnou strážkyni měli, souložnice máme k naší obsluze a pohodlí a hetéry kvůli požitku lásky."
Postavení ženy ve starověkém Řecku, respektive v Athénách, tedy spočívalo v tom, že celá její individualita byla snížena na strážkyni domu, na roditelku, služku a otrokyni. Tento obrovský propad jejího společenského postavení vedl ve svém důsledku až do naprosto nepřirozené polohy, kdy strach z přelidnění a naprostý nedostatek úcty k ženě měly za následek propagaci intimních styků mezi muži (Aristotelés, Sókratés). v této době měla žena dosud nejhorší postavení.
Je zjevné, že tento stav nebyl normální. Lze z něj vycítit určitou formu odplaty za staré gentové uspořádání, ve kterém byla muži určena podobně nepatrná společenská role. Tato odplata však byla přemrštěná, což pravděpodobně způsobil odpor žen, jež se nechtěly svých práv lacino zříci, jak nám dokládají báje různých národů, např. u nás o dívčí válce či v Řecku o Amazonkách (a mazdos - bezprsé).

Postavení ženy ve starověké Spartě

Společenská situace ve Spartě byla poměrně dost odlišná od situace v Athénách. Zatímco v Athénách a ve zbytku Řecka panovalo již patriarchální zřízení, ve Spartě dosud přetrvával starý gentový řád, který však byl ovlivněn celkovou zdejší společenskou situací. Rodinný život ve Spartě a vůbec v celé tehdejší společnosti byl výrazně ovlivněn tím, že děti - chlapci i dívky - byly v sedmi letech svěřovány do péče a výchovy státu. Sparťané si nicméně svých matek a manželek vážili. Mužům i ženám se zde od dětství dostávalo stejné výchovy. Spartské ženy nebyly odlučovány od veřejného života tak jako ženy v Athénách (oslovení Athéňanky jim bylo odepřeno, stejně jako hlasovací právo), dokonce mohly částečně rozhodovat o chodu obce. Obyvatelé sousedních měst toto zřízení pohrdlivě nazývali gynaikokracie, ženovláda, mimo jiné i proto, že ve Spartě nezáleželo na tom, zda žena je či není provdána. Zajímavým pravidlem tehdejší společnosti bylo také to, že dívky chodily až do úplné dospělosti nahé a všichni muži se museli oženit nejpozději do svého třicátého roku. Mravy však byly poměrně uvolněné a je z nich patrný určitý vliv gentu. Patřilo k běžným zvykům, že se nejstarší bratr dělil o svou ženu s mladšími bratry, případně i s přáteli. Tuto volnost mravů umožnil fakt, že spartská společnost byla založena na společné státní výchově dětí, a proto zde nebyl takový tlak na pokrevní legitimitu dědiců.

Postavení ženy ve starém Římě

Ve starém Římě se žena těšila opravdové úctě. Společnost věnovala stejnou pozornost jak mužskému, tak i ženskému principu. Názorný příklad nacházíme v římském náboženství: při prosebné modlitbě se Římané dovolávali jak boha (si Deo), tak bohyně (si Deae).
Přestože byla žena v římské společnosti vysoce vážena mravně a společensky, s jejím právním postavením to bylo horší. (S takovou situací se později setkáme i ve středověku.) Dcera byla do doby, než se provdala, zcela v poručenství otce, který za ni nesl plnou odpovědnost a rozhodoval o důležitých věcech v jejím životě. Po provdání tuto roli přebíral její manžel. Zemřel-li její zákonný manžel, dostala se žena do područí jeho nejbližšího mužského příbuzného. Dalším právním rysem římské společnosti bylo, že žena nesměla volně nakládat se svým majetkem. Přes tyto aspekty však bylo její postavení nepoměrně volnější a zajisté i příjemnější než postavení ženy v Řecku. Žena se plně podílela na chodu domácnosti a mohla se volně pohybovat mezi přáteli i - protože nebyla omezována pouze na ženské komnaty - po veřejných prostorách.
O úctě Římanů k ženám svědčí také řada ženských postav v římských dějinách, uváděných jako vzory mateřství, hrdého ženství a lásky (Lucretia, Cornelia).
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 yfb yfb | 12. prosince 2012 v 15:06 | Reagovat

Ježiš to jsou sračky. Na tom není snad ani špetka pravdy.

2 CaseyCar CaseyCar | E-mail | Web | 22. září 2017 v 17:26 | Reagovat

<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Show more!..</a>

3 Richardskync Richardskync | E-mail | Web | 21. května 2018 v 0:01 | Reagovat

<a href="https://syndication.dynsrvwer.com/splash.php?idzone=3001092&return_url=" target="_blank">Click Here!</a>

4 wacurAgipt wacurAgipt | E-mail | Web | 4. července 2018 v 0:08 | Reagovat

В современном мире получить высокооплачиваемую работу достаточно сложно, для этого необходимо как минимум иметь документ, который подтверждает квалификацию специалиста. Платить рабочему зарплату не будут только лишь на основе корочки из техникума. Зарабатывать действительно хорошие деньги может только тот человек, который владеет знаниями, умениями и практическими навыками по своей специальности. Многие талантливые специалисты не могут найти работу по той простой причине, что они не имеют необходимого документа - в таком случае советуем обратиться в нашу компанию. У нас можно <a href=http://cpurf.com>купить удостоверение маляра</a> или любой другой специальности , которое позволит Вам обрести желаемую работу.

Многие повара, слесари, сантехники, электрики и другие рабочие уже смогли заказать у нас удостоверение для успешного трудоустройства. Выявить факт подделки не удастся даже самому придирчивому эксперту, потому что мы не делаем копии удостоверений, мы печатаем документы типографическим способом на бумаге, утверждённой государством.

Наши услуги будут полезны и гражданам, которые получили образование, однако потеряли своё удостоверение. Также с компанией "Учебный центр" можно получить второе образование, если Ваша специальность мало востребована в регионе, где Вы проживаете.

Обратиться за покупкой удостоверения необходимо именно в нашу компанию по следующим причинам:

1.    У нас Вы можете заказать любое удостоверение для рабочей специальности.
2.    Все заказы принимаются максимально оперативно, готовые удостоверения будут доставлены клиенту по указанному адресу.
3.    Гарантируем полную конфиденциальность своим заказчикам. Вся личная информация о покупателе хранится в нашей базе данных только до момента окончания изготовления документа. После выполнения заказа мы безвозвратно удалим Ваши персональные данные.

Иногородним гражданам мы высылаем удостоверения Почтой России, посылками первого класса - сотрудничая с нами, Вы можете быть уверены в том, что заказанный Вами товар будет доставлен в самое ближайшее время. Все документы отправляются наложенным платежом, поэтому Вы сможете лично убедиться в их качестве перед внесением за него оплаты в почтовом отделении.

Узнайте больше о положительных качествах нашей компании лично, позвонив нам по телефону справочной службы. Все контактные данные Вы найдете в специальном разделе. Здесь же можно воспользоваться услугой заказа обратного звонка - мы перезваниваем пользователям сразу после получения запроса!

5 duconOrnaf duconOrnaf | E-mail | Web | 9. července 2018 v 2:38 | Reagovat

Центральное Бюро Удостоверений предлагает использовать легальный способ получения документа об образовании или повышении квалификации всего за несколько часов. На нашем сайте Вы можете заказать изготовление необходимого Вам документа всего за несколько минут. Мы предлагаемкупить удостоверение по самой оптимальной стоимости для любой специальности - с нашей помощью Вы сможете начать новую карьеру уже в самое ближайшее время.

Центральное Бюро Удостоверений работает при поддержке Министерства образования и науки России. Поэтому если вы желаете <a href=http://cburf.com>купить удостоверение механика</a>, то пользоваться нашими услугами довольно просто - чтобы получить готовое удостоверение на руки в течение 3-х часов (скорость доставки зависит от Вашей удалённости от офиса компании), необходимо:

1.    Прежде всего, потребуется выбрать удостоверение на нашем сайте. У нас есть удостоверения не только рабочих специальностей, но и о повышении квалификации, прохождении интернатуры, краткосрочном повышении квалификации.

2.    Заполнить необходимые данные в заявке на изготовление документа (фамилия, имя, отчество, специальность и многое другое).

3.    Указать удобный для Вас способ доставки заказа - почтой России, поездом РЖД или компанией DHL Express.

4.    Оплатить заказ Вы можете как наличными средствами при получении документа, так и при помощи банковской карты.

Своим покупателям мы гарантируем не только высокое качество изготавливаемых документов, но и наиболее низкие цены по всей стране! Устанавливать выгодные тарифы нам позволяет субсидирование государства и соответствующая государственная программа. Более того, количество наших клиентов увеличивается с каждым месяцем. Большое количество заказов также позволяет удерживать цены на доступном уровне.

Обратившись к нам, Вы сможете не беспокоиться о том, что Вас могут обмануть и продать подделку. Удостоверения, изготовленные нашими специалистами, с лёгкостью пройдут любую проверку подлинности! Для изготовления удостоверений мы используем бланки государственного образца.

Чтобы узнать обо всех деталях заказа документов, Вы можете обратиться к нашим сотрудникам в любой удобный момент. Контактные данные компании указаны на нашем сайте. Наше удостоверение поможет Вам устроиться на высокооплачиваемую работу - в этом можете даже не сомневаться. Обращайтесь к нам, чтобы получить рабочую специальность уже сегодня!

6 KIRARomb KIRARomb | E-mail | Web | Úterý v 1:39 | Reagovat

To determine internal swelling is difficult enough, therefore, consequently, they influence the body for a long time, which threatens the normal fetus. Fluids are dangerous because they break blood circulation. Similar picture leads to worsening feeding and the breath baby, formed hypoxia.
Fighting such a pathology should be done with the help of correction feeding and special exercises so that fluid does not stay tissues. If the woman is resting, then under the feet better put a cushion or pillow to improve the blood circulation of tired legs. Do not long time to sit or stand, as this leads to stagnation in the body. It is recommended that the knee-elbow position several times a day in order to increase blood flow.
<a href=http://pregnancyplus.info/what-causes-swollen-feet-after-giving-birth>swollen feet after giving birth</a>

7 gayfihic gayfihic | E-mail | Web | Středa v 10:21 | Reagovat

В Интернет-магазине "Домастер" предлагает <a href=https://domaster.ru/magazin/okna/detskie-zamki-na-okna/protivovzlomnaya-zashita/>защита на окна </a> и другие комплектующие для современных окон ПВХ. У нас Вы найдете высококачественные товары по самой доступной цене.

Купить оконные гребенки рекомендуется для тех, кто решил установить пластиковое окно в помещении и детьми или животными. Такие приспособления необходимы для организации комфортного проветривания - аксессуар позволяет фиксировать створки в открытом положении в нескольких вариантах (4-5 позиций). Обращайтесь к нам, если нужна бюджетная гребенка для алюминиевых окон, или же изделие другой ценовой категории.

Гражданам, которые выбирают детские замки на окна советуем обратить внимание на современную модель блокиратора с тросиком. Такое приспособление работает по принципу дверной цепочки - крепится одновременно на подвижную створку и профиль рамы. Установив замок такого типа, Вам не придется беспокоиться о том, что ребенок сможет открыть окно на всю ширину.

В интернет - магазине "Домастер" Вы сможете также заказать замки с тросиком для пластиковых окон следующих брендов: Elementis, KidStop, CableLock, PenKid и многих других. Мы предлагаем широкий ассотримент товаров, чтобы Вы могли подобрать подходящее Вам по цвету и размеру изделие. У нас есть чёрные, белые, золотистые модели и не только.

Помимо гребёнок и механизмов с тросиком, в продаже имеются поворотные блокираторы, ограничительные ножницы, а также противовзломные системы. Обращайтесь в "Бросс" за бесплатной консультацией, и наши сотрудники помогут подобрать не только детский блокиратор, но и другие аксессуары для окон: москитные сетки, ручки, уплотнители, продукты для ухода за окнами и многое другое.

Для заказа продукции в нашем интернет - магазине достаточно на 300 рублей выбрать представленных товаров. Если Вы закажите товары оптом, мы предложим Вам еще более выгодные условия. Любой житель нашей страны может оформить заказ в нашем интернет - магазине. Для жителей Москвы удобной станет услуга самовывоза. Мы принимаем оплату за покупки на расчётный счёт, кошельки Яндекс. Деньги и Qiwi.  

Остались вопросы? Все контактные данные Вы найдете на нашем официальном сайте - свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить консультацию относительно интересующего Вас изделия. От правильного выбора аксессуара для окна зависит безопасность детей - об этом необходимо помнить!

8 herarLak herarLak | E-mail | Web | Pátek v 21:34 | Reagovat

Нужна <a href=http://www.sauna-eureca.ru>сауна спб</a> с современным оборудованием и комфортабельной комнатой для отдыха? Обращайтесь к нам - заказать парилку можно как для двоих, так и для крупной компании, на несколько часов или на сутки. Принимаем заявки по телефону или в режиме онлайн. Кстати, на нашем интернет - сайте Вы можете ознакомиться с актуальными расценками заведения.

Наша парилка - это лучшая современная сауна в Красногвардейском районе в Спб! Кроме того, у нас Вы можете получить скидку на услуги, ведь мы привыкли радовать наших клиентов акционными предложениями. Чтобы заказать сауну по сниженной стоимости, звоните нам заранее или же бронируйте парилку на дневное время. Помимо этого, для различных категорий посетителей (влюблённых, коллег, семейных пар и т. д.) мы разрабатываем уникальные предложения.

В том случае, если Вас заинтересовала сауна с девушками, можно воспользоваться услугой "Корпоратив в сауне". Последствия такой вечеринки не принесут усталости и головной боли - напротив, Вы ощутите прилив сил, бодрости и энергии! Каждому клиенту гарантируем индивидуальный подход - обращайтесь и мы поможем правильно выбрать парилку для каждого из Ваших гостей.

Кроме неформальных корпоративных встреч, бани, сауны в спб также идеально подойдут для отдыха всей семьей. В нашем заведении есть объёмный бассейн, в котором можно устроить заплыв на скорость, или научить младших детей плавать. Предоставив детям возможность активного отдыха в бассейне, Вы сможете заказать для себя СПА-процедуры, оценить все преимущества ароматерапии и многое другое. Мы предоставляем услуги массажиста, однако Вы всегда можете заказать приезд другого мастера.

Отдых в бане - это отличный способ закалить и омолодить организм. Закажите наши услуги на сутки и устройте незабываемый уик - энд для своих близких. Кроме профессиональных массажистов, Вы также можете пригласить в сауну, к примеру, артистов, которые организуют праздник для Ваших детей.

У нас также заказывают сауну близкие друзья, чтобы поделиться своими мыслями за кружкой пива, спеть в караоке, искупаться в бассейне и т.д. Нести с собой тапочки, полотенца и простыни не нужно - всё это мы предоставляем за символическую цену.

Обязательно посетите нашу сауну и оздоровите свой организм в любое время года. Чтобы повысить иммунитет организма, рекомендуется посещать парилку зимой, летом же, к примеру, подобные процедуры придают коже гладкость и шелковистость.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama